6

World Cup-leden

En lång transportled som löper från Hjulingen till Hummelliftens dalstation. Många av fjällets finare leder ansluter till och från WC-leden.