25

LRF-vägen

Transport från Bräckebäcksleden och Getrappet tillbaka till Kabinbanan och VM6:an.